گیربکس کرانویل SEW

گيربکس کرانويل پينيون SEW سري K ، يا همان گيربکس شافت بغل sew ؛ که با نام هاي گوناگوني در صنعت شناخته ميشود مانند : گيربکس هليکال اريب ، گيربکس شافت بغل sew . شما انواع متعددي از آن را ميتوانيد در بازار پيدا کنيد .گيربکس کرانويل sew سري k يا موتور گيربکس هليکال کرانويل پينيون ، خروجي آن از دو طرف (u,z ) به شکل نود درجه و امکان دريافت شفت خروجي از با چرخ دنده هليکال دارد . 

انواع متعدد مدل هاي مدل هاي موتورگيربکس کرانويل SEW

گيربکس کرانويل سري K ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل پايه دار 

گيربکس کرانويل سري KA ، مدل B DR 

موتورگيربکس شافت بغل پايه دار هالو شافت 

گيربکس کرانويل سري KV ، مدل B DR 

موتور گيربکس شافت بغل پايه دار هالو شافت بانه دار ” استاندارد
DIN 5480 “

گيربکس کرانويل سري KH ، مدل B DR 

موتور گيربکس شافت بغل پايه دار هالو شات شرينک ديسک 

گيربکس کرانويل سري KF ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B5

گيربکس کرانويل سري KAF ، مدل DR

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B5 هالو شافت 

گيربکس کرانويل سري KVF ، مدل DR

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B5 هالو شافت زبانه دار
” استاندار DIN 5480 “

گيربکس کرانويل سري KHF ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل هالو شافت 

گيربکس کرانويل سري KV ، مدل DR

موتور گيربکس شافت بغل هالو شافت زبانه دار ” استاندارد DIN 5480 “

گيربکس کرانويل سري KH ، مدل  DR 

موتور گيربکس شافت بغل هالو شافت شرينک ديسک 

گيربکس کرانويل سري KT ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل هالو شافت 

گيربکس کرانويل سري KAZ ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B14 هالو شافت 

گيربکس کرانويل سري  KVZ ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B14 هالو شافت زبانه دار
” استاندارد DIN 5480 “

گيربکس کرانويل سري KHZ ، مدل DR 

موتور گيربکس شافت بغل فلنج دار B14 هالو شافت شرينک ديسک 

ويژگي هاي فني گيربکس کرانويل SEW 

گيربکس شافت بغل SEW نوع هاي مختلفي دارد ، در دو دسته ي ( دو طبقه و سه طبقه دارد ) .
سايز دو طبقه بين 19 تا 49 و سه طبقه بين 77 تا 187 مي باشد . داراي چرخ دنده هاي
مخروطي ” Helical-bevel ” بهره وري بالاي 90درصد هم در گشتاور ( در هر دو جهت ) هم
در تمام سرعت ورودي مي باشد . 

عملکرد دائم ، مقدار گشتاور بالا ، بازدهي در حد عالي ، کم صرف بودن براي انرژي ، خروجي با زاويه 90 درجه ، هزينه کم براي تعميرات و نگهداري ، مدت زياد طول عمر ، توانايي عمل با موتورهاي آسنکرون AC ،  سروو موتور آسنکرون و سنکرون از ويژگي هاي گيربکس کرانويل SEW سري K  مي باشد .

مزيت هاي گيربکس کرانويل سري K 

  1. مقدار تراکم بالا 
  2. مدت طول عمر زياد 
  3. بهره وري بالاتر از 90درصد 
  4. چرخ دنده هاي چند طبقه براي سرعت هاي خروجي مقدار کم 
  5. داشتن مدل هاي دو طبقه و سه طبقه 

مدل هاي گيربکس کرانويل سري K

  1. پايه دار يا فلنج دار 
  2. پايه دار B5 يا B14
  3. هالو شافت يا توپر 
  4. هالو شافت با قابليت اتصال انگشتي