گیربکس SEW

گیربکس SEW از بزرگترین و معروف ترین شرکت های تولید گیربکس در ایران و جهان است .